Мнение: Субсидиите за фермерите не са даденост. Те са срещу определена услуга

Това е заглавието на цитираното изказване  на дод.д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика за  Агри.бг:

 -Eкосхемите като възможност

-Директни плащания, но обвързани с конкретен резултат, а не начислявани върху едница площ или едно животно

– Нужна е по-здрава връзка на научните изводи и констатации с практиката и нормотворчеството в  селското стопанство 

-Подпомагане, свързано със социални показатели и различими ползи за фермерите и обществото, а не с административна тежест

-COVID кризата и земеделието като все по-важна част от макроикономическата среда

-“Бутиквто” и масовото селскостопанско производство в близкото бъдеще – пропорции и перспективи

Това са само част от акцентите в интервюто на доц.д-р Божидар Иванов за  Агри.бг по актуални въпроси на Зелената сделка, посоки на развитие на земеделието и субсидирането и имат ли приложимост научните изследвания в нормотворчеството и администрирането на земеделието

Обвързаните с резултата плащания имат позитивен и по-голям ефект от тези на площ, смята Божидар Иванов, цитиран от Агри.бг

Вижте цялото интервю ТУК