Работещ по проект CAPA

На 16 май 2013 година на посещение на екипа, работещ по проект CAPA бе един от членовете на борда на директорите на фондация Америка за България – господин Лин Дафт. На срещата, която се проведе, бяха разисквани напредъка по проекта, предизвикателствата пред работата и плановете за бъдещите дейности. Бяха презентирани изчислителните функции, използвани при разработването на модела и проектирането на резултатите в зърнения сектор до 2017.

16-05-2013