Перспективи пред развитието на зърнопроизводството в България

На 08.10.2013 г. Института по аграрна икономика (ИАИ) съвместно с  Министерство на земеделието и храните организира Кръгла маса на тема „Перспективи пред развитието на зърнопроизводството в България” – представяща резултати получени от Центъра за икономически анализи и прогнози на селското стопанство – CAPA към ИАИ. Събитието се състоя в зала Голям колегиум на МЗХ и бе открито от Министъра на земеделието и храните проф. д-р Димитър Греков. В изказването си той подчерта важността на подобен тип изследвания, като оцени високо подкрепата получена от фондация „Америка за България”. На кръглата маса присъстваха директорът на Института за аграрна икономика проф. д-р Румен Попов, президентът на Фондация „Америка за България” – Патрик Бракън, както и експерти от МЗХ, представители на браншови асоциации и журналисти.

IMG_3474

Бяха изнесени два доклада. Първият „Перспективи пред пазара на зърнени култури” от д-р Джулиян Бинфийлд, FAPRI-Университета на Мисури, който представи резултати, тенденции и прогнози произтичащи от глобалния зърнен модел (изследващ производството на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица). Вторият доклад „Проекция на основни показатели за развитие на зърнения сектор до 2017 г.” бе изнесен от доцент д-р Божидар Иванов и представяше резултатите и тенденциите получени от зърнения модел за България.

Бе проведена дискусия с участие на представители от асоциациите в сектора. Основните изводи от проведените разисквания са свързани със засилване на сътрудничеството между учените, представителите на агробизнеса и Министерството на земеделието и храните с цел подпомагане на изработването на съвременни секторни аграрни политики.

Можете да се запознаете с презентациите, като посетите връзките, дадени по-долу:

„Перспективи пред пазара на зърнени култури”

„Проекция на основни показатели за развитие на зърнения сектор до 2017 г.”