Категория: Научни изяви

  На 28 и 29.10.2014 г. в Бест Уестърн Хотел Експо, гр. София ще се проведе Международен научен форум „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието”. Форумът включва два тематични дни: 28.10.2014 г. – „Основни проекции на българското земеделие в контекста …

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН ФОРУМ „АГРАРНАТА ИКОНОМИКА В ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО” Read More »

Доклад „ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИ ПОДСЕКТОРИ НА МЛЕЧНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО. ПРОЕКТНО МОДЕЛИРАНЕ НА БАЗОВИ ПОКАЗАТЕЛИ“ представя основните резултати от процеса на моделиране в млечния сектор. Показва тенденциите в производството, предлагането и търсенето на краве и овче мляко, и млечни продукти, …

Доклад „ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИ ПОДСЕКТОРИ НА МЛЕЧНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО. ПРОЕКТНО МОДЕЛИРАНЕ НА БАЗОВИ ПОКАЗАТЕЛИ“ Read More »

На 26.03.2014 (сряда), от 10.00 часа, в сградата на Институт по аграрна икономика ще се проведе Кръгла маса на тема „Представяне на актуализирани резултати от моделирането на сектор зърно и сектор маслодайни култури”. Дискусията е част от проект „Създаване на …

Кръгла маса „Представяне на актуализирани резултати от моделирането на сектор зърно и сектор маслодайни култури” Read More »

В рамките на изпълнението на проект „Създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство”- САРА на Института по аграрна икономика, финансиран от Фондация „Америка за България”, с подкрепата на Министерство на земеделието и храните, на 25.03.2014 г. от 10 …

Кръгла маса на тема: „Представяне на предварителни резултати в млечния сектор” по проект CAPA на Института по аграрна икономика, със съдействието на Министерство на земеделието и храните Read More »

На 08.10.2013 г. Института по аграрна икономика (ИАИ) съвместно с  Министерство на земеделието и храните организира Кръгла маса на тема „Перспективи пред развитието на зърнопроизводството в България” – представяща резултати получени от Центъра за икономически анализи и прогнози на селското …

Перспективи пред развитието на зърнопроизводството в България Read More »

На 27 Юни 2013 г. от 10:00 часа в сградата на  МЗХ  се проведе кръгла маса, на тема „Предварителни резултати от зърнения модел“. Семинарът бе организиран в рамките на проекта „Създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство” (САРА). …

Кръгла маса на тема „Предварителни резултати от зърнения модел“ Read More »

На 16 май 2013 година на посещение на екипа, работещ по проект CAPA бе един от членовете на борда на директорите на фондация Америка за България – господин Лин Дафт. На срещата, която се проведе, бяха разисквани напредъка по проекта, …

Работещ по проект CAPA Read More »

Между 11-17 февруари на работно посещение бе Проф. Майерс, който помогна за засилване на организационната работа. Основното върху, което се работи в тези първи седмици от проека, бе: Разглеждане на европейския иконометричен модел по който работи FAPRI Запознаване на предложения …

Работно посещение – Проф. Майерс Read More »

Управление на риска в земеделието – анализ и резултати София, 04 декември 2012 г. На 4.12.2012 г. в сградата на ЗАД „Алианц България” в гр. София се проведе Кръгла маса на тема «Управление на риска в земеделието – анализ и резултати», организирана …

Управление на риска в земеделието – анализ и резултати Read More »

На 2 Октомври 2012 в Министерство на земеделието и храните се проведе българо-холандски семинар на тема „Как да създадем жизнеспособно и конкурентоспособно земеделие: оценка на оптималния пакет от мерки на земеделската политика на България“. Семинарът беше открит от зам. министър …

Българо-холандски семинар Read More »