Годишен отчет

Годишен отчет за дейноста на ИАИ за 2017 г

Годишен На 01.02.2017 г. (четвъртък) от 10,00 ч. в залата на Централна селскостопанска библиотека към Института по аграрна икономика се проведе заседание на Общото събрание на учените за приемане на Годишен отчет за дейността на ИАИ през 2017 г.

Заседанието беше открито от Председателя на Общото събрание на учените при ИАИ проф. д-р Храбрин Башев. Гост на събранието беше доц. д-р Здравка Петкова – Главен научен секретар на ССА. На Общото събрание на учените бяха поканени и присъстваха и всички служители на ИАИ.

Проф. д-р Димитър Николов представи цялостната дейност на Института по аграрна икономика през 2017 г. Началниците на отдели представиха представиха работата в двете направления на ИАИ – Научна и Информационна дейност.

Последва дискусия, в която се изказаха доц. д-р Здравка Петкова, проф. д-р Пламена Йовчевска, проф. д-р Димитър Николов и проф. д-р Храбрин Башев.

Доц. Петкова изказа задоволство от отчетената дейност и подчерта важността на ИАИ като център за аграрна наука не само в страната, но и в чужбина. Акцентира на присъствието на млади учени – асистенти и докторанти, членове на научния колектив на ИАИ. Препоръча привличане на младите за включване в обучения по ЕРАЗЪМ +. Увери, че ръководството на ССА ще продължи да подпомага библиотечната и издателската дейност.

Отчетът беше подложен на гласуване и приет единодушно.

Годишен отчет 2017

Отдели:

Отдел „Икономика и управление на земеделските организации”

Отдел „Икономика и управление на земеделието и хранителните вериги”

Отдел „Проектно-технически”

ЦЕНТРАЛНА  СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА

Научни списания

 

Годишен отчет за дейноста на ИАИ за 2016 г.

Годишен отчет за дейноста на ИАИ за 2015 г.

Годишен отчет за дейноста на ИАИ за 2014 г.

Годишен отчет за дейноста на ИАИ за 2013 г.