Нов професор в Института по аграрна икономика

Доц. Димитър Николов Николов спечели обявения конкурс за заемане на академична длъжност “Професор” към Института по аграрна икономика. Изборът беше утвърден на Научен съвет, проведен в Института на 19 декември 2014 г.
Да пожелаем на новия професор здраве, успехи и справяне с всички предизвикателства в бъдещия му творчески път!