Четирима учени от Университета по комуникации на Китай в Пекин посетиха ИАИ

В периода 9-21 май ИАИ  беше посетен от четирима учени от Университета по комуникации на Китай в Пекин в рамките на съвместен проект „Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай“ финансиран от Фонд научни изследвания и Министерството на науката и технологиите на КНР. По време на работното посещение гостите направиха срещи с ръковоството на ССА, МЗХ, АУ в Пловдив, и ферми от различен тип. Повече информация за посещението и за проекта може да се намери на http://bg-china.alle.bg/
DSC06887