АГРА 2015

Институтът по аграрна икономика представи своята дейност на Международната селскостопанска изложба АГРА, проведена от 4 до 8 март 2015 година. Посетителите на щанда на института се запознаха с научните разработки, с библиотечно-информационните услуги на Централна селскостопанска библиотека и издаваните седем научни списания. Особено голям интерес беше проявен към последните научни публикации в ИАИ (книги, монографии, брошури с резултати от завършени проекти и др.), както и към научните списания, издавани в института.

На тържествена церемония, организирана от Селскостопанска академия, бяха връчени 26 удостоверения за академична длъжност на новите професори и доценти. Сред новохабилитираните професори е и директорът на Института по аграрна икономика проф. Димитър Николов.

Доц. Божидар Иванов, гл. асистент Петър Кировски, доц. Диляна Митова и Атанаска Джоджова взеха участие в Българо-холандския семинар “Оранжерийното производство в България използва холандския опит”, организиран от Посолството на Кралство Нидерландия.

В рамките на организираната от ССА кръгла маса на 5 март, служителите от ИАИ Румяна Василева, Марина Лазарова-Муслах и асистент Ангел Саров споделиха своите впечатления от обучението си в Хумболтовия университет в Берлин по Програма “Еразъм+”.

IMG_20150304_101910_1CS DSC00897-1
20150305_125156 20150305_125233_1