Стартира нов научно-приложен проект „Възможности за оползотворяване на утайки, получени при пречистване на отпадъчни води и ефект за устойчиво земеделие“

На 04.07.2019 г. в конферентната зала на Институт по аграрна икономика бе представен новият научно-приложен проект „Възможности за оползотворяване на утайки, получени при пречистване на отпадъчни води и ефект за устойчиво земеделие“. Проекът е съвместна инициатива със „Софийска вода”- АД, в ролята си на възложител. Целта на проекта е да се изследват и анализират възможностите за оползотворяване на утайки получени при пречистване на отпадъчни води в земеделието.
Ръководителят на проекта проф. д-р Храбрин Башев подробно представи пред академичната общност, медии и експерти от „Софийска вода” дейностите по проекта и очакваните резултати. Директорът на ИАИ доц. д-р Божидар Иванов и Момчил Тодоров, директор на дирекция в „Софийска вода” вярват, че се поставя началото на едно обещаващо партньорство между наука и бизнес.

sdr