Посещение на високопоставена делегация от Министерството на науката и технологиите на Китай в ИАИ

На 21.10.2019г. в ИАИ гостува делегация от Министерството на науката и технологиите на Китай в ИАИ водена от Генералния директор на Центъра за научен и технологичен обмен на Китай (ЦНТОК) господин Шен Жимин. Делегацията беше придружавана от д-р Хонгбо Гай, Първи секретар (Наука и технологии) на китайското посолство в България.
На срещата Доц.Божидар Иванов, Директор на ИАИ представи изследователските програми и дейността на ИАИ, а проф.Храбрин Башев дългогодишното сътрудничество с китайски институции и новоучредения Българо-китайски изследователски център за аграрно и селско развитие.
От своя страна господин Шен Жимин и заместник директорите на ЦНТОК госпожа Йанг Ши и господин Жанг Шиоуеи представиха новите програми на Китай за международно сътрудничество в областта на науката и технологиите.
По време на краткото си посещение в България китайската делегация имаше среща с ръководството на Министерството на образованието и науката и посети Институт по математика и информатика на БАН.