Автор: dobria

На 10 и 11 юни, 2013 в Скопие, се проведе втората среща на колектива по проекта DAS-CESE. Организацията на срещата бе подпомогната от домакините от Съюза на производителите в Македония и на ная се обсъждаха постигнатите задачи до момента и …

Втората среща на колектива по проекта DAS-CESE Read More »

На 22 и 23.10.2013 г в Гранд хотел София се проведе финалната конференция по проекта DAS-CESE на тема „ЕФЕКТИВЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ, АКТЬОРИ В ПРОМЕНИТЕ В СТРАНИТЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”- едногодишен проект финансиран от Европейската комисия.  Конференцията бе …

Ефективен социален диалог за социалните партньори, актьори на промените в страните от югоизточна Европа Read More »

Тема: ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОДКРЕПА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКАТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. Научен ръководител: проф. д-р Димитър Николов Научен колектив: 1. доц. д-р Минка Анастасова-Чопева 2. доц. д-р Иван Боевски 3. доц. д-р Светлана Александрова-Златанска …

Влияние на инвестиционната подкрепа върху икономическата жизнеспособност на земеделските стопанства Read More »

Тема: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В УСЛОВИЯТА НА ОСП 2014-2020 Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г Научен ръководител: доц. д-р Красимира Кънева; e-mail: k_kaneva@hotmail.com Научен колектив: 1. доц. д-р Нина Котева 2. проф. д-р Храбрин Башев 3. доц. …

Възможности за развитие на земеделските стопанства в условията на ОСП 2014-2020 Read More »

Тема: УСТОЙЧИВО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА В БЪЛГАРИЯ Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. Научен ръководител: доц. д-р Божидар Иванов Научен колектив: 1. проф. д-р Румен Попов 2. доц. д-р Нона Маламова 3. доц. д-р Диляна Митова 4. гл.ас. д-р …

Устойчиво функциониране на хранителната верига в България Read More »

На 26-ти Ноември в сградата на Федерацията на научно техническите съюзи на ул. Раковска 108 в София се проведе кръгла маса на тема:„Представяне на резултати от зърнения модел” по проект CAPA на Института по аграрна икономика, с финансовата подкрепа на …

Създаден е център за икономически анализи на селското стопанство (CAPA) Read More »

Между 16-ти и 22-ри ноември на посещение в България, бе Проф.Майкъл Сикута преподавател в Университета Мисури във връзка с подготвяната магистърска програма по „Агробизнес и предприемачество“. Организацията на програмата по неговия престой и на проведените срещи в България беше направена …

Проф. д-р Майкъл Сикута в България Read More »

Представяме на вашето внимание доклад „Тенденции за развитие на основни култури от зърнения сектор. Проектно моделиране на базови показатели”. Докладът обхваща основите на разработения модел на избрания сектор от българското земеделие, както и основните резултати от извършеното предвиждане за базовите …

Доклад „Тенденции за развитие на основни култури от зърнения сектор. Проектно моделиране на базови показатели” Read More »

На 08.10.2013 г. Института по аграрна икономика (ИАИ) съвместно с  Министерство на земеделието и храните организира Кръгла маса на тема „Перспективи пред развитието на зърнопроизводството в България” – представяща резултати получени от Центъра за икономически анализи и прогнози на селското …

Перспективи пред развитието на зърнопроизводството в България Read More »

На 27 Юни 2013 г. от 10:00 часа в сградата на  МЗХ  се проведе кръгла маса, на тема „Предварителни резултати от зърнения модел“. Семинарът бе организиран в рамките на проекта „Създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство” (САРА). …

Кръгла маса на тема „Предварителни резултати от зърнения модел“ Read More »