Автор: Admin Office

На 13 февруари 2020 г. се проведе Първа работна среща по проект “Оптимизиране параметрите на прецизното земеделие за подобряване ефективността на производството и проследяемостта на продуктите от селското стопанство”, който се изпълнява от Аграрен университет и Институт по аграрна икономика. …

Първа работна среща по проект “Оптимизиране параметрите на прецизното земеделие за подобряване ефективността на производството и проследяемостта на продуктите от селското стопанство” Read More »

От 23 до 25 октомври 2019 г. в БЕСТ УЕСТЪРН ХОТЕЛ ЕКСПО, гр. София се проведе VI-та Научна международна конференция на тема „Европейското земеделие и новата ОСП 2021-2027: Предизвикателства и възможности“, която се организира от Институт по аграрна икономика, с …

VI-та Научна международна конференция на тема „Европейското земеделие и новата ОСП 2021-2027: Предизвикателства и възможности“ Read More »

На 21.10.2019г. в ИАИ гостува делегация от Министерството на науката и технологиите на Китай в ИАИ водена от Генералния директор на Центъра за научен и технологичен обмен на Китай (ЦНТОК) господин Шен Жимин. Делегацията беше придружавана от д-р Хонгбо Гай, …

Посещение на високопоставена делегация от Министерството на науката и технологиите на Китай в ИАИ Read More »

Институт по аграрна икономика работи по изготвяне на анализ на прилагането и ситуацията в секторите обхванати по различните схеми за обвързано подпомагане. Целта на анализа е да се изследват резултати от постигнатото чрез тези схеми и да се установи, доколко …

Анализ на прилагането и ситуацията в секторите обхванати по различните схеми за обвързано подпомагане Read More »

На 04.09.2019 г. от 11 часа в Зала 1 на ИАИ се проведе публична защита на дисертационен труд „Еко-управлението в земеделските стопанства” с автор Антон Кирилов Митов от Институт по аграрна икономика. Научното жури в състав: проф. д-р Храбрин Янушев …

Публична защита на докторска дисертация Read More »

Доц. д-р Иван Боевски – ИАИ, Нов български университет (НБУ), гл. ас. д-р Ангел Саров – ИАИ и гл. ас. д-р Красимир Костенаров – НБУ представиха съвместен научен доклад на тема „Evaluation of Members’ Satisfaction in Modern Bulgarian Agricultural Cooperatives“ …

Участие на учени от Института по аграрна икономика (ИАИ) с доклад на международна научна конференция „Cooperatives and the transformation of bussines and society“, 21 – 23 август 2019 г., Humboldt -University Berlin, Germany, под патронажа на ICA – CCR Read More »

Публична защита на докторска дисертация на тема „Еко-управлението в земеделските стопанства”, разработена от Антон Кирилов Митов, докторант на самостоятелна подготовка в Институт по аграрна икономика за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Икономика и управление (по …

Предстояща защита на докторска дисертация Read More »

На 10 юли 2019г. в Института по аграрна икономика в София се проведе семинар с участие на гостуващи преподаватели и студенти от Шанханския Жиао Тонг университет – един от най-престижните академични центрове на Китай. Гостуването на китайската делегация е част …

Посещение на китайски преподаватели и студенти в ИАИ Read More »

На 04.07.2019 г. в конферентната зала на Институт по аграрна икономика бе представен новият научно-приложен проект „Възможности за оползотворяване на утайки, получени при пречистване на отпадъчни води и ефект за устойчиво земеделие“. Проекът е съвместна инициатива със „Софийска вода”- АД, …

Стартира нов научно-приложен проект „Възможности за оползотворяване на утайки, получени при пречистване на отпадъчни води и ефект за устойчиво земеделие“ Read More »

На 30 май 2019 в Институт по аграрна икономика се проведе тържествено отбелязване на двугодишното сътрудничество между Институт по аграрна икономика и Училището по дизайн към Шанхайския университет Тяо Тонг за продължаване инициативата за коопериране в областта на изследванията в земеделието …

БЪЛГАРО-КИТАЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО Read More »