1.Зонални норми за работа и разход на гориво при механизираните полски работи – почвообработващи и сеещи машини
(25.00 лв./бр.)

2.Зонални норми за сменна производителност и разход на гориво при механизираните полски работи – прибиране на реколтата
(20.00 лв./бр.)

3.Зонални норми за работа и разход на гориво при механизираните работи в зеленчукопроизводството, трайните насаждения и етеричномаслените култури
(30.00 лв./бр.)

4.Зонални норми за сменна производителност и разход на гориво при работите по растителна защита и торене на културите с наземна техника
(35.00 лв./бр.)

5.Трудови норми за ръчните работи в растениевъдството
(30.00 лв./бр.)

6.Ведомствени трудови норми за напояване на селскостопанските култури с дъждовални машини и инсталации
(8.00 лв./бр.)

7.Нормативи за разход на време и норми за обслужване на стационарни машини в селското стопанство
(8.00 лв./бр.)

8.Нормативи за разход на време по процеси и операции, от норми за обслужване и от норми за численост на персонала в говедовъдството
(15.00 лв. /бр.)

9.Нормативи за разход на време, от норми за обслужване и за численост на персонала в овцевъдството
(10.00 лв. /бр.)

10.Нормативи за разход на време, от норми за обслужване и за численост на персонала в свиневъдството
(15.00 лв. /бр.)

11.Нормативи за разход на време, от норми за обслужване и за численост на персонала в птицевъдството
(12.00 лв. /бр.)

12.Типови норми – време за ремонт на трактори (монтаж, демонтаж и др. ремонтни операции)(15.00 лв. /бр.)

13.Типови норми – време за ремонт на комбайни и друга сложна селско-стопанска техника (30.00 лв. /бр.)

14.Типови норми – време за ремонт на прикачни и навесни селскостопански машини
(15.00 лв. /бр.)

15.Типови норми – време за ремонт на автомобили и ремаркета в ремонтните работилници и предприятия в селското стопанство
(10.00 лв. /бр.)

16.Типови норми – време за ремонт на животновъдна и птицевъдна техника (8.00 лв. /бр.)

17.Типови норми – време за ремонт на стационарна селскостопанска техника (машини в зърноплощадки и сеносушилки)
(6.00 лв. /бр.)

19.Типови норми – време за ремонт механичноинструментални работи (стругови, фрезови и други) (10.00 лв. /бр.)

20.Типови норми – време за ремонт на ел.двигатели, ел.уреди и инсталации в селското стопанство
(20 лв. /бр.)

22.Ведомствени трудови норми за сменна производителност и норми за разход на гориво при тракторно-транспортните работи в селското стопанство
(20.00 лв. /бр.)

Типови норми за сменна производителност и разход на гориво за механизираните работи в земеделието, извършвани с трактор ЮМЗ-6АКМ/АКЛ
(10.00 лв./бр.)

Забележка! Пощенските разходи не са включени и са за сметка на получателя

Адрес за контакти:

Институт по аграрна икономика

Бул. „Цариградско шосе” 125, бл.1

гр. София 1113

Тел.: 02/465 31 53, Факс: 02/465 11 28

Имейл: office@iae-bg.com

Заявки се приемат с писма, по факса и по телефона.

 Необходима информация: Точен адрес на получателя;

Данъчен номер;

Булстат;

Материално отговорно лице;

Вид на желаната фактура (данъчна или обикновена).

Сборниците могат да бъдат изпратени с куриерска фирма или по пощата с наложен платеж, а също и да бъдат закупени на място в ИАИ.

Плащането се извършва чрез превеждане на парите с платежно нареждане или вносна бележка в Банка „УниКредитБулбанк”, клон „Цар Борис ІІІ”, бул. „Цар Борис ІІІ” 41, София.

BICUNCRBGSF

IBANBG36 UNCR 7527 3159 8617 01

Получател: ИАИ, София