Анкетно проучаване на учени от ИАИ за използването на утайките от отпадъчни води от ПСОВ – Враца

 След срещите с експерти от ПСОВ в Кюстендил и на територията на община Бургас, учени и експерти...

Прочетете още