04. и 05.11.22 г. в СУ

Участват и учени от ССА и Института по аграрна икономика /ССА/

Тази година се навършват 10 години от Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, която обединява и улеснява сътрудничеството, развитието и инвестициите между държавите.

Част от научните и изследвания от съдържанието на конференцията са за сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ, а ССА е партньор в отбелязването на инициативата.

Асоциацията за насърчаване на селскостопанското сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа (APACCCEEC) организира международната научно-практическа конференция „10 години сътрудничество, обмен и свързаност между Китай и страните от ЦИЕ“, за да отпразнува събитието.

Конференцията се организира съвместно от Факултета по икономика и бизнес администрация, Факултета по класически и нови филологии, Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Селскостопанската академия в София, Института за държавата и правото на БАН и Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България.

Конференцията обхваща следните области на изследване: Икономическо развитие на страните от Инициативата през последното десетилетие; Сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ; Приложни изследвания в областта на правото; Обмен по образование и култура между Китай и ЦИE

По повод инициативата, заместник-министърът на земеделието Георги Събев  отбеляза, че „в резултат от механизма за сътрудничество 14+1  обемът на търговията между Китай и страните от ЦИЕ се е увеличил значително през последните десет години със 142,6%.  През 2021 г. той  достигна 136,2 милиарда щатски долара, включително ръст от 1,5 пъти на износа на селскостопански продукти от страните от ЦИЕ до Китай“, допълни още той. Още от изявлението му, цитирано на Сайта на Министерство на земеделието може да намерите ТУК

Втората сесия на 04.11. е с модератор проф. д-р Храбрин Башев/ИАИ- ССА/. В нея  участва доц.д-р Божидар Иванов/Директор на Института по аграрна икономика – ССА/. Темата на презентацията му е: Approach for studying the role of tourism for rural development in Bulgaria /Подход за изследване ролята на туризма за развитието на селските райони в България/. 

От учените от ИАИ в конференцията участва и ас.Васил Стойчев.

Вижте и публикацията в Уебсайта на ССА, като партньор в отбелязването на инициативата:

Вижте подробна версия на предварително публикуваната програма на Конференцията и фотогалерия :Detailed-Program-Conference-final-4-5-Nov-1-3