Новини за проект, с участието на Института по аграрна икономика и предстоящото представяне на темата на Международна конференция, 2020

Резюме на публикацията: Как цифровите  технологии и тяхното използване могат да увеличат ефективността на селското стопанство. Сериозните разлики в различните регииони на страната и при въвеждането, и при използването им от фермерите. Това са част от въпросите, които намират отговор в труда на учените. Проучено е също как някои от земеделските стопанства използват цифрови услуги за специализирани метеорологични информационни услуги и навигационни системи. Фермерите оценяват, че цифровите услуги са най-важни са за ефективното управление на стопанствата.

Темата присъства като Доклад на Седмата Международна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: Пазари и аграрни политики“, организирана от ИАИ, която ще се състои на 27-28 октомври, 20 г. в  Бест Уестърн Плюс Хотел Експо, София, бул. Цариградско шосе, № 149. Ще  бъдат представени данни за състоянието и използването на пазара на дигитални услуги в земеделието от страна на търсенето. Изследването показва готовността на земеделските производители и общините  да използват цифрови услуги. Представят се резултати от проучване,  извършено в рамките на проект „Теоретични модели за цифрово развитие на земеделието” – ДИАГРО, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), България.

Виж цялата публикация в категроия „Новини“ на Информационния сайт: „Синор.бг“: