На 27 Юни 2013 г. от 10:00 часа в сградата на  МЗХ  се проведе кръгла маса, на тема “Предварителни резултати от зърнения модел”. Семинарът бе организиран в рамките на проекта „Създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство” (САРА). На него бяха представени и обсъдени  предварителните резултати и използваните данни за зърнения сектор, като в модела са взети под внимание производствата на пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед и царевица. Бе обърнато внимание и на тенденциите в зърнения сектор на страната и в световен мащаб. В срещата взеха участие експерти от МЗХ,  представители на българския бизнес, асоциациите от зърнения сектор, научните среди и др.

17-07-2013

Презентациите на участниците в кръглата маса може да намерите във връзките по-долу:

http://petiakolev.com/iae-bg/files/CAPA/Petar_Bulgarian%20cereal%20sector.pdf

http://petiakolev.com/iae-bg/files/CAPA/Emilia-global%20baseline.pdf

http://petiakolev.com/iae-bg/files/CAPA/1Preliminary%20Cereal%20model%20results.pdf