В периода 23-26 юни,21 г.

 Селскостопанска академия организира  среща на екипите от учени и експерти, от структурните й звена, ангажирани с изпълнението на Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП-Храни) в дейностите по Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи”, Работен пакет (РП) 1.1 „Селскостопански екосистеми, адаптирани към климатичните промени”; РП 1.2 „Селскостопанските практики и въздействие върху биоразнообразието и екосистемните услуги”; РП 1.3 „Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за страната хранителни системи”.