На 28 и 29.10.2014 г. в Бест Уестърн Хотел Експо, гр. София ще се проведе Международен научен форум „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието”. Форумът включва два тематични дни:

  • 28.10.2014 г. – „Основни проекции на българското земеделие в контекста на развитието на световното земеделие”.

Ще бъдат представени докладите на водещи учени от Университет „Мисури”, щат Колумбия, САЩ, Изследователския център по аграрна икономика (RERC), Ирландия; Института LEI Wageningen UR, Холандия, както и учени, работещи по проект „Създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство – САРА”, Институт по аграрна икономика, гр. София

  • 29.10.2014 г. – „Предизвикателствата пред българското и европейското земеделие до 2020 г.

Ще бъдат представени резултатите от проектите, разработвани в ИАИ през 2013/2014 г., както и достиженията на млади учени – доклади и постерна сесия.

Целта на предстоящото събитие е популяризиране на аграрикономическата наука и нейните достижения във връзка с 80-годишния юбилей на Института и перспективите за развитието й.

Форумът се организира от ИАИ с подкрепата на ССА, МЗХ, НССЗ и е съфинансиран от Министерство на образованието и науката.

 Програма