Заместник земеделският министър Момчил Неков пред 150 представители на сектор „Земедлие“: „Работи се по нов дизайн интервенции на Стратегическия план“.

В по-ранни публикации на МЗХ бе уточнено, че Стратегическият план  ще бъде готов края на февруари – началото на март.

„Заедно ще създадем здрави и устойчиви политики за сектора“. Това заяви заместник-министърът на земеделието д-р Момчил Неков пред 150 представители на сектор „Земеделие“ по време на заседание на Тематичната работна група  по изработване на Стратегическия план по ОСП за периода 2023 – 2027 г. , съобщава сайтът на МЗХГ. В работата на групата се включиха и заместник-министрите Иван Христанов и Стефан Бурджев, както и представители на синдикатите.

Заместник-министър Неков обясни, че се работи по формиране на нов дизайн  интервенции на Стратегическия план, обработват се всички предложения, направени от браншовите организации. „На последващите заседания ще предложим компенсаторните механизми и ставките по тях. Нашата цел е максимално да удовлетворим очакванията на сектора в рамките на бюджета, с който разполагаме“.

Не просто получаването на необходимите средства,   а те като средство за  качествено развитие на сектора, трябва да е водещото.

В рамките на втория панел, бяха коментирани допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, както и определянето на  горна граница и прогресивно намаляване на плащанията. Засегнати бяха и темите за обвързаното с производство подпомагане по схемата овце-майки и/или кози-майки, уточни зам.змедлеският министър Неков.  На работното заседание се представиха и предложенията за дефиниции на: „активен фермер“, „земеделска дейност“, „хектар, допустим за подпомагане“, „земеделска площ“, които ще бъдат използвани в Стратегическия план на България по линия на ОСП за  2023-2027 г.,

Вижте цялото изявление в публикацията в МЗХГ:

По-ранни публикации за срещите с браншовиците и работата по Стратегическия план. Кой какво иска:

От девет варианта на стратегически документ, с калкулации, обсъдени с бранша, ще се избере онзи, който е най-плътно до изискването да няма дисбаланс между подкрепата на браншовете, заяви земеделският министър Иванов.

Таваните – решението ще се води от постигнатите договорености на коалиционното споразумение, цитира думите му сайта на МЗХГ.

За работата с асоциациите е представен проект на Наредба за браншовите организации, която може и да бъде подготвена като закон. След това идеята трябва да бъде одобрена на политическо ниво, от коалиционния съвет.

Политика на пълна прозрачност.

Още от  изявлението вижте в сайта на МЗХГ:

Още за ръководството и намерениета  –  в Уебсайта на МЗХГ :

За какво настояват от отделните браншове- по информация на МЗХГ:

Представителите на сектор „Плодове и зеленчуци“ информираха за икономическата ситуация, в която се намира сектора, предвид повишената цена на енергийните носители, като алтернатива предложиха намаляване на ДДС ставката за продуктите от малката потребителска кошница. Особен акцент беше поставен върху необходимостта от подпомагане на производителите на оранжерийна продукция, предвид увеличаването на разходите за производство и необходимостта на осигуряването на българска оранжерийна продукция през следващите месеци.

Биологичните производители запознаха екипа на министерството с визията им за развитие на сектора и необходимостта от осигуряване, както на финансови средства, така и на политическа ангажираност, за популяризиране на сектора в съответствие с целите на Зелената сделка.

Представителите на животновъдния сектор изложиха своите проблеми, свързани с увеличените цени на фуражите, нерегламентирания внос на суровини и храни от животински произход и поискаха предприемане на мерки във връзка с осигуряването на пасища за животновъдите от общинския и държавен поземлен фонд.

Участниците в срещата, представляващи сектора на преработвателите, акцентираха върху връзката между производството на суровини, с цел преработка и осигуряване на продоволствената сигурност.

Министър Иванов и екипът му поеха ангажимент срещите с браншови организации да продължат до края на седмицата по сектори – 12.01.2022г.- „Растениевъдство“; 13.01.2022г. – „Животновъдство“; 14.01.2022г.  – политики по агрохранителната верига и преработка на суровини и храни от животински произход.

Сподели в: