Цените не само се повишават, но и се колебаят на дневна база с 5-10%.

И още акценти от Доклада на CAPA/Център за икономически анализи на селскто стопанство/за месец март,2022:

При зърнените и маслодайните:

Преди критичния м.април,22  прогнозите на САРА /Център за икономически анализи на селскто стопанство/ за добивите са: при пшеница за количества от 5,2 т/ха. Първоначалната оценка за добива при ечемика през новата реколта е от 4,9 т/ха.

• Средните добиви при рапицата от новата реколта се очаква да бъдат около 2,7 т/ха. Общото количество на добитата рапица за 2022/23 г. се прогнозира на 375 хил.т., което е приблизително еднакво с нивата от 2021 г.

• Прогнозирането на пазарните цени става все по отдалечено от фундаменталните фактори. Само за месец, цените скочиха с около 20%, което е резултат от ситуацията на световните пазари. Ако тези цени останат и за новата реколта, глобалната достъпност до храни ще стане критична.

Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни:

• FOB цените от Украйна към средата на м.март са се повишили на месечна база с около 40%. Достигнатите цени са: хлебна пшеница – 450 US$/т, ечемик – 395 US$/т, фуражна пшеница – 420 US$/т. При царевицата FOB цената е 380 US$/т. При слънчогледовото олио, FOB цените скочиха с около 45%, до 2060 US$/т.

Цените не само се повишават, но и се колебаят на дневна база с 5-10%.

• По някои оценки, пълното блокиране на морската търговия от Украйна ще доведе до намаление на прогнозния експорт на пшеница за 2021/22 г. с около 4,3 млн.т, а на царевицата с около 12 млн.т.

• Според IKAR, Русия се изправя пред растяща зависимост от чуждестранни семена. При царевицата, те заемат около 58% от площите, а при слънчогледа – 73%. Най-висока е при захарното цвекло – 98%, което допълнително разкрива различните последствия от войната и санкциите.

• FOB цените на палмово масло от Малайзия към м.март скочиха до рекордните 1900 $US от 1509 $US преди месец, с ръст на годишна база от почти 70%. Световната парична политика, очакванията за срив в засетите площи със слънчоглед в Украйна, по преценки от 35%, ръст в цените на петрола правят това масло алтернатива на потреблението на растителни масла, но с висока неопределеност.

При зеленчуците:

Анализите на САРА показват, че потреблението на зеленчуци се отличава с над средната еластичност при промяна в цените и по-ниска, но превишаваща доходна еластичност в сравнение с други хранителни продукти. Наблюдава се, че при по- високите доходи, дори цените на зеленчуците да растат, при увеличение на доходите потреблението също може да нараства.

Вижте Целия Бюлетин на CAPA: CAPA_Newsletter 03.2022