Завърши Седмата международна конференция по социални науки, изкуство и хуманитарни науки

 

Главен асистент д-р Десислава Тотева от Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия  изнесе доклад на тема „Перспективи и възможности за развитие на биологичното лозарство и винопроизводство в България“ От 23 до 31 август във форума в  курорта Албена участваха 75 изследователи от 13 държави: Румъния, Чехия, България, Унгария, Латвия, Хърватска, Словения, Русия, Португалия, Чили, Литва, Казахстан, Словакия.

Целта на изследването на гл. ас д-р Тотева е да се определят възможностите и перспективите за развитие на биологичното лозарство и винопроизводство в България с методите на анализ и синтез, придружени от анкетно проучване. Приложението им установява, че проблемът у нас е липсата на финансова подкрепа за този тип производство. Недостатъчна се оказва и информацията за фактическите възможности за ефективно използване на европейските програми в него. Докладът анализира и трудностите, свързани със сертифицирането и етикетирането на продуктите му у нас.

Основният извод в изследването е за големия потенциал на българските биологични продукти на международния пазар, въпреки анализираните трудности. За този факт допринасят отличния вкус на българските сортове грозде, по-ниските му продажни цени и стриктното спазване на изискванията за биологично производство, уверяват учените от Института по аграрна икономика.