На 05.02.2013 г. се проведе заседание  за годишния отчет за  дейноста на “Института по аграрна икономика” за 2013 година. Годишният отчет  бе представен от директора на института – доц. д-р Димитър Николов. Присъстващи гости бяха : проф. д-р Мартин Банов – член на УС на ССА , д-р Ванев – НССЗ и проф. д-р Стефан Стефанов – Асоциация на фермерите.

Извършената  дейност за 2013 г. бе презентирана по проекти и отдели:

05.02.2014 05.02.2014
05.02.2014 05.02.2014
05.02.2014 05.02.2014
05.02.2014 05.02.2014
05.02.2014 05.02.2014
05.02.2014