БНР по повод 85 годишния юбилей на Института по аграрна икономика към ССА и организираната от него Седма международна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: Пазари и аграрни политики“. Кликни и виж излъченана  част от интервюто в първия ден на конференцията,27.10.20 г.тук.