Увеличението на държавния капитал на Дружество „Врана“ – ЕАД  с 1,1 милион лева вече е факт. Държавата ще  е в готовност да изкупува зърното, след  въпросната промяна в Бюджета на Министерство на земеделието. Целта е да се гарантира запаса. Как  се стигна до това развитие за подсигоряване на зърното и продоволствието в страната вижте предишната публикация на Уебсайта на ИАИ, с преглед на отражението в медиите:

Зърното и войната – изявления и отражения в медиите