Проекти, които предлагат анализи и сценарии и по най-серизоните предизвикателства в земеделието и агроикономиката. Напоследък – особено динамични: Ковид кризата, войната в Украйна, условията на Зелената сделка, състоянието на селските райони според спецификите на отделните страни, координацията на различните заинтересовани страни в управлението на земеделието. За тази работа, както и за Деветата международна конференция на Института по аграрна икономика, за последните монографии и изследвания на учените,  разказа Щандът в Палата 6 на Международното земеделското изложение, АГРА 2023. А АГРО.ТВ, чрез рубриката си „Агротема“, прояви интерес към  подобна пресечнаи точка на науката и практиката.

Репортер:Мариела Спасова, оператор Георги Манолов. Вижте:

Агротема: Тенденции на агропазара – анализ от икономистите