По повод 60 годишния си юбилей, на 24.11.22 г., Централната селскостопанска библиотека  „отвори своите трезори“ назад към вдъхновени примери на земеделската периодика и книжовна дейност и напред, към задължаващи за земеделската наука и книгоиздаване –  височини. И отпред, във фоайето пред библиотеката, се оживи:  от документални кадри, поздравитетелни телеграми, цветя и гости. Вижте по-долу приложени текста на приветствието на проф. дн инж. Мартин Банов – Председател на ССА и  поздравителните адреси на официалните лица и институции.  Богатството и съдържанието в светлината „60 години Централна селскостопанска библиотека“ бе представено  от д-р Боряна Козарева – Директор Дирекция „Библиотечна и издателска дейност“. А лентата към новооткритото  хранилището „Редки и ценни издания“ разрязаха   проф. дн инж. Мартин Банов и г-н Стайко Стайков, председател на БАСЗЗ. Свидетелството за дарение получи  БАСЗЗ. Открита бе и изложба на стара със стара и нова периодика.

Но да открехнем поне малко новото хранилище. Ключът към него държи д-р Боряна Козарева , директор на Дирекция  „Библиотечна и издателска дейност“, част от която е ЦСБ:

“ В хранилището съхраняваме български и чужди издания, главно от 19-ти и началото на 20-ти век. Най-старото издание е от 1735-та година и е на латински език. А на български език, най-старото издание е от 1853-та – „Земеделие“, на Никола Икономович. Периодиката, свързана със земеделската наука и практика у нас, която библиотеката пази,  е впечатляваща: не само с творческа издателска изобретателност, печетарски и фотографски умения, но и с факта, че е респектиращо стара във времето. Представете си, навярно снимахте: първия брой на сп. „Орало“, 1894-та година. Наследниците на тези първи вестници и списания ще намерите  в другия край на изложбата: списанията, които издава ССА днес. И тях представихме. Изложбата ни е съвместно дело с Националния земеделски музей към ССА.“

480 000 тома книжовни документи – хранилището на селскостопанска литература, което съдържа Библиотеката, е наистина „най-тежкото“ в страната – по размер и ценност. Жанровете – разнообразни: от справки и хибилитационни трудове, дисертации и дарения, до изключително ценни книги и периодика.

Тържеството се състоя на бул.“Цариградско шосе“125, където е ЦСБ, бл.1.

Разширена информация и фотогалерия в Уебсайта на ССА:

Текст на поздравленията в Уебсайта на ССА:

Вижте част от фотогалериятаза събитието – Сайт ИАИ: Юбилей и изложба.

60 години ЦСБ

От фонда на ЦСБ, изложба

От Фонда на ЦСБ при ССА