Питай експерта: Цените на храните на международните пазари се успокояват

Предаването „Денят започва“, 23.02.2023

Вижте текста и  разговора по БНТ:

https://bnt.bg/news/pitai-eksperta-cenite-na-hranite-na-mezhdunarodnite-pazari-se-uspokoyavat-v338744-315377news.html

Кои са тези тенденции на световните борси, които засягат животновъдството, селскостопанската техника и които пряко или косвено се отразяват върху цените у нас?

Текст ИАИ: На въпрос за тенденциите в цените на световните борси, доц.д-р Божидар Иванов посочи, че след стремглавия възход на всички цени на почти всички пазари, някои от тях започнаха още от 2021 г., глобално да  се успокояват, което е една положителна тенденция. Разбира се, като се има пред вид, че земеделието е зависимо от природата и всичко е възможно.

Успокояват се и цените на торовете, за разлика от началото на войната, когато бяха три-четири пъти по-високи. Но сега земеделските производители са изправени пред нови предизвикателства, свързани със зелената сделка, подчерта гостът на „Питай експерта“ в „Денят започва“на 23.02.23 г., по БНТ.

По отношение най-дискутираната напоследък тема за цените на храните у нас, в  сравнение с други страни, доц.д-р Божидар Иванов, припомни, че цените у нас  са около 75 процента от средните  европейски равнища и затова сега усещаме по-чувствително ръста им. По този показател, ръст на цените, сме в Топ 5 на Европа. Което, все пак, не е първи или втори. Важно е от какви равнища тръгваш. На въпрос за сравнително много голямото поскъпване на определени стоки, например краставиците, доц. Иванов подчерта, че тъкмо тук потребителите заедно, а не всеки поотделно, могат да имат много силна роля да въздействат като се въздържат да купуват на тази цена. Особено при продукт, който няма голяма трайност, какъвто е примерът.

Той ясно акцентира, че  пазарът трябва да се разглежда преди всичко като конкуренция и че трябва да запази конкурентоспособността си. Доколкото икономиката и пазара се подчиняват на основни закони. Като например водата, която винаги тече надолу.  Важно е  да различаваме в тези дискусии пазара от формите на договаряне, и при търговията на едро, и на ниво търговска верига, която комуникира с крайния клиент и потребителската му нужда да купи, открои като акцент на този разговор гостът в студиото. Очакването му е, че  2023 ще  бъде началото на по-дълъг период на трансформация на начина, по който ще се държим, живеем и пазаруваме.