В рамките на дискусионния семинар всяка сряда в Института по аграрна икономика/зала 1 и онлайн присъствие, на 11.05.22/ гл.ас. д-р Ангел Саров представи различни класически теоретични модели и дефиниции на предприемаческия процес, своя работа, графики и  поглед към тях. В активна и продуктивна за бъдещи изследвания дискусия, бяха повдигнати въпроси за връзката и зависимостта между предприемачеството и иновациите, за необходимостта от изследване и развитие на български модел на предприемачеството в земеделието, за риска като фактор.