Институт по аграрна икономика (ИАИ), съвместно със Селскостопанска академия и институтите от гр. София, организират Ден на отворените врати „АГРАРНАТА НАУКА В ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО” на 18 май 2016 г. от 9,30 часа в сградата на ИАИ, на адрес: гр.София, бул. „Цариградско шосе” №125, бл. 1.
 
Целта на събитието е популяризирането на аграрната наука и нейните достижения, както и перспективите за нейното развитие.