1. Снежана Благоева -Представителство на Република България в ЕС, уточни, че до края на годината  стратегическите планове трябва да бъдат предадени. След това започват шесте месеца на доуточнения и дообработване. Като завършен документ обаче плана на  всяка една страна трябва да е предаден през декември.
  2. Г – жа Благоева, в своята презентация за ОСП – новости, приоритети и възможности, /подробно публикувана в този сайт, в акцентите от Първия ден/, подчерта аспектите на прозрачността, обсъдени от Европейската комисия. И по точно, че прозрачността е изискване не само към  страните, но и към самата Комисия.  По отношение отговорите и към страните, и  правилата, които ще се изискват и наблюдават. Като цяло  – в духа на равнопоставеност на отделните държави. Що се отнася до публичността, доколко отделна държава ще прави достъпен плана си, остава нейно решение.
  3. Само няколко държави са готови с пълен проект стратегически план. Други някои  са заявили, че няма да са готови с оценка на околната среда.
  4. По отношения Зелената сделка. Снежана Благоева акцентира на целите: модерна, ресурсно- ефективна и екологична икономика, но в същото време – да бъдат подкрепени изоставащите страни и дейности.
  5. Трите елемента от Зелената сделка, които имат най- пряка връзка със земеделието: за климата, за биоземеделието и „От фермата до трапезата“ , ще са обвързани с методика, която да  определя как Европейският бюджет ще допринася за всяка от политиките, уточни г-жа Благоева в презентацията си.
  6. Няма цялостна оценка на въздействието, което се очаква върху земеделския сектор. Има отделни анализи на отделни страни. Например, немски доклад, които предчувства негативен ефект върху земеделието, по отношение посрещане на финансовата тежест на пакта.
  7.  Мнение на водещия панела проф. д-р Иван Панов, Аграрен Университет Пловдив: Химическото земеделие е сравнително отскоро, погледнато исторически. Дотогава се е произвеждало естествено. Сега връщането към такова нормално земеделие поставя въпроса как ще се компенсират тези, които ще загубят. Презентиращата, както и други изказали се, също потвърдиха, че е нужна обща яснота за очакваните цени, за да можем да се справим заедно с разпределянето на тежестта на Зелената сделка.
  8. На този етап няма достатъчно решения, които да заменят химикалите и торовете, предвидени за ограничения според  Зелената сделка. Как се очаква земеделските производите да могат да посрещнат цените на суровините и какви са очакваните ефекти – вижте и други акценти от въпроси и мнения в дискусионната част / публикацията за първия ден на Конференцията в този сайт/.
  9. Сходни въпроси за очакван ефект върху цените на суровини и стоки, както и на доходите, бяха поставени и при разисквания на Ковид – 19 отражението върху земеделието,  и на предвижданията за глобалните стокови пазари. Вижте още за други пленарни сесии на Конференцията, проследени в няколко публикации в Уебсайта на Института по аграрна икономика. Тук също публикуваме цялата презентация:2021 10 27 EU priority issues (5).