Из миналото, което учи
/Отворена страница на границата между две години /2022-2023/,  която ще се допълва с примери и история на земеделието, земеделската наука и книгоиздаване у нас. Публикувани и непубликувани/. 
„Обърнали се към писателя Тодор Влайков от Пирдоп, а той пък – към училищния настоятел – Тодор Йончев. Да ги научат на ум – как се прави земеделска кооперация. Находчиви хора. В Следосвобожденска България. Водени от взаимност, заедност, осъзната сила на вързката със земята.Така се стига до  1890 година, когато е учредено Мирковското заемодавно, спестовно и земеделческо дружество „Орало”, с. Мирково, Пирдопска околия. После станало кооперация, „Пчела“. Наследници свидетелстват, че в Мирково се е родила и първата пивоварна, от дедите им. Първо там проходила, от 1878 до 1883-та година. Замогналите се българи, с повече земя,  гледали повече ечемик, за да развиват вбъдеще  „добавена стойност“ . В зимниците били и  първите „ледници“ – пълни с лед, че да се пази студено  пивото. После братя Прошек я пренасят в София. Имената на братята са свързани с много символи от новата столица – и бирената фабрика, и паметника на Васил Левски, и двете водещи емблеми – Орлов и Лъвов мост. Теми, често засягани, когато се търсят вдъхновяващи примери от историята, включително и на земедлска България“.
А ето какво пише в историята на ЦКС за ЗОРАТА на кооперативното движение у нас:
„Първата българска кооперация е създадена на 26 октомври 1890 г. в с. Мирково, Софийска област – „Мирковско заемодавно, спестовно и земеделческо дружество „Орало”.
Вдъхновени от кооперативната идея инициатори за създаване на първата кооперация в България са Тодор Влайков и Тодор Йончев. Те стават основоположници на кооперативното движение у нас, а Мирково – българският Рочдейл. В знак на признателност, ЦКС издига скулптура – бронзов барелеф с ликовете на Тодор Влайков и Тодор Йончев, който е вграден в специален художествен ансамбъл. Композицията е разположена в предпилонното пространство пред сградата на ЦКС. “ И още за кооперативното движение у нас: „През 1895 г. се създават първата потребителна кооперация в гр. Шумен – Офицерско икономическо дружество „Опит” и първата трудовопроизводителна кооперация в гр. Габрово – Работническо шиваческо дружество „Напредък”.
Голяма роля за развитието на кооперативните организации, изиграва приемането на първия кооперативен закон у нас – „Закон за кооперативните сдружения” от 1907 г., който е мощен правен стимул за разгръщане на инициатива за основаването на много на брой и различни по вид кооперации.
Предшественици на първата кооперация у нас са т. нар. предкооперативни форми на съвместен труд и взаимопомощ.
Важни събития от развитието на кооперативното движение в дати, от зората:
26 октомври 1890 – Създаване на първата кооперация – Мирковското заемодавно, спестовно и земеделческо дружество „Орало”, с. Мирково, Пирдопска околия.
1895 – Учредяване на офицерско потребително дружество „Опит” в гр. Шумен
1902 – Българското кооперативно движение се приобщава към Международния кооперативен съюз чрез потребителна кооперация „Братски труд” – София
1907 – Първият „Закон за кооперациите“
Телевизионни свидетелства от Мирково. „Първите: От зората на кооперациите“ /Агро.ТВ, архив/: