Алисия Ернандес, земеделското аташе на САЩ, която отговаря за шест Европейски страни, сред които и България, посети Института по аграрна икономика – ССА. Това бе в рамките на поредица от работните и срещи в различните държави: Полша, България, Естония, Латвия и Литва. На срещата директорът на ИАИ доц.д-р Божидар Иванов представи изследвания, разработки и открития на научния екип на Института в областта на агроекологията, земеделието и селските райони.