След семинар на учуните-партнори в с.Заселе,21 г. : Утайките, получени при пречистване на отпадъчни води са органичен резерв, богат на хранителни макро и микроелементи. Могат да се използват в земеделието при подходяща и безопасно исашаване и третиране. Европа има опит – как и у нас да ги приложим по-широко като временно решение и за полза и ефективност в земеделието, обобщава доц.д-р Божидар Иванов от ИАИ след Семинар в края на Първи етап от проекта на партньорските организации. Срещата информира за първоначално анкетно проучване сред експерти и земеделци из страната, обобщава нуждата от по-широко популяризиране на ползите и икономическата ефективност на утайките като торно средство и освобождаване на ПСОВ от бремето, което може да стане актив. Финализира първия етап от Проекта с базова организация Института по аграрна икономика и партньор Националния център по обществено здраве и анализи, и с участието на водещи учени в сферата.  Предлага посоки за продължение на работата по проекта, финансиран от ФНИ.