Икономика и управление на селското стопанство

Списание „Икономика и управление на селското стопанство – ISSN 0205-3845, е издание на Селскостопанска академия и е с периодичност 4 броя годишно.
Излиза за първи път през 1956 г. под заглавие „Отчетност и контрол на селското стопанство“. През 1964 г. е преименувано на „Икономика и механизация на селското стопанство“. От 1968 г. до 1987 г. излиза под името „Икономика на селското стопанство“, а от 1988 г. до днес е под името „Икономика и управление на селското стопанство”.
Списание „Икономика и управление на селското стопанство” е единственото в България специализирано научно издание по проблемите на аграрната икономика и политика, институционалната икономика, формите на собственост, приватизацията, пазарния механизъм и маркетинг, икономическите аспекти на социологията, информационните проблеми на управление, иновационната и кредитна политика.
В списанието се публикуват оригинални научни статии, обзори и кратки съобщения на български или английски език (по желание на авторите).

Зам. отг. редактор
АЛБЕНА ИВАНОВА, тел.: 0897 098 908