Икономика и управление на селското стопанство

Списание „Икономика и управление на селското стопанство” (ИУСС) е издание на Селскостопанска академия и е с периодичност 4 броя годишно.

Списанието излиза за първи път през 1956 година под заглавие „Отчетност и контрол на селското стопанство”. През 1964 г. е преименувано на „Икономика и механизация на селското стопанство”. От 1968 г. до 1987 г. излиза под името „Икономика на селското стопанство”, а от 1988 г. до днес е под името „Икономика и управление на селското стопанство”.

Списание „Икономика и управление на селското стопанство” е единственото българско специализирано научно издание по проблемите на аграрната икономика и политика, институционалната икономика, формите на собственост, приватизацията, пазарния механизъм и маркетинг, икономическите аспекти на социологията, информационните проблеми на управление, иновационната и кредитна политика.

ISSN 0205-3845

Отг. редактор проф. д-р Димитър Николов

Зам.-отг. редактор АЛБЕНА ИВАНОВА

Сайт: http://www.jaem.info/

E-mail: iuss_sp@abv.bg; тел: 02/465 31 53 моб. 0897 098 908