ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

Списание „Животновъдни науки“ е издание на Селскостопанска академия, с периодичност шест книжки годишно. Излиза от 1964 година. Носител е на орден „Кирил и Методий” І степен.

В списанието се публикуват на български и на английски език оригинални изследователски статии, обзори и кратки съобщения от всички области на животновъдната наука: генетика, селекция, екология, технологии за отглеждане на селскостопанските животни, ветеринарна медицина и качество на животинската продукция, както и от други свързани области.

ISSN 0514-7441 (Print)

ISSN 2534-9856 (Online)

Отговорен редактор: проф. д-р Христо Даскалов

Зам. отг. редактор: Албена Иванова
Тел.: 02/ 465 31 53 (212); моб. 0897 09 89 08
E-mail: jivnauki_sp@abv.bg
Web: http://animalscience-bg.org
Адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 1, ет. 2, стая 212