Селскостопанска наука

Списание „Селскостопанска наука” е издание на Селскостопанска академия с периодичност 4 броя годишно.Списанието публикува научни статии от всички области на аграрната наука, информира научната общност за одобрени проекти, спечелени конкурси и значими годишнини на български учени, както и важни събития в дейността на Селскостопанска академия и нейните институти.

Списанието отразява научни конференции, конгреси, симпозиуми, както и изяви на международно научно сътрудничество.

ISSN 1311-3534

Отг. редактор проф. д-р Аргир Живондов

Зам.-отг. редактор Снежана Бесарабова

E-mail: agrinauka@mail.bg;тел: 02/465 31 53 моб. 0897 098 916