СНП

   

  

Селскостопанска академия издава пет списания на отворен достъп, които отразяват и популяризират резултатите от научните изследвания в аграрната област. В тях публикуват учени и експерти от научните звена на ССА и БАН, от университети и други научни организации у нас и в чужбина. Членовете на редакционните колегии са изявени учени от научната общност.

Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS)

Растениевъдни науки / Bulgarian Journal of Crop Science (BJCS)

Животновъдни науки / Bulgarian Journal of Animal Husbandry (BJAH)

Почвознание, агрохимия и екология / Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology (BJSSAE)

 Икономика и управление на селското стопанство / Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management (BJAEM)

 

За контакти:

Румяна Василева

тел. 0897 09 89 01

e-mail: r_vassileva@abv.bg