Годишен отчет

Годишен отчет за дейноста на ИАИ за 2016 г.

На 03.02.2017 г. се проведе Общо събрание на учените при ИАИ за представяне и приемане на Годишния научен отчет за  дейността на Института по аграрна икономика за 2016 г.Годишният отчет  бе представен от директора на института – проф. д-р Димитър Николов. На събранието присъства член на УС на ССА – проф. д-р Мартин Банов от  ИПАЗР „Пушкаров” .

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2016

Проекти:

ХТАИ130 „Влияние на инвестиционната подкрепа върху икономическата жизнеспособност на земеделските стопанства”

ХТАИ131 „Възможности за развитие на земеделските стопанства в условията на ОСП 2014-2020”

ХТАИ132 „Предприемачество в земеделието и селските райони”

ХТАИ133 „Устойчиво функциониране на хранителната верига в България”

ХТАИ134 „Поземлени отношения и пазар на земята в условията на ОСП”

Отдели:

Отдел „Икономика и управление на земеделските организации”

Отдел „Икономика и управление на земеделието и хранителните вериги”

Отдел „Проектно-технически”

Информационна дейност

 

Годишен отчет за дейноста на ИАИ за 2015 г.

Годишен отчет за дейноста на ИАИ за 2014 г.

Годишен отчет за дейноста на ИАИ за 2013 г.