Списък на материалите

Обява по ННП „Млади учени и постдокторанти“

На основание решение на Управителния съвет на ССА (Протокол № РД 09-04 от 11.12.2018 г.), Институтът по аграрна икономика обявява процедура за подбор на кандидатите по ННП „Млади учени и постдокторанти“ (отговарящи на дефиницията за млад учен). Кандидатите ще бъдат

Публикувано в странца Научна дейност, Новини и събития, Обяви

Обявен е конкурс за академичната длъжност „професор“

Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия обявява конкурс за академичната длъжност „професор“ в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (на земеделските стопанства)“ за нуждите на отдел „Икономика и управление на земеделските организации“ със срок 3

Публикувано в странца Новини и събития, Обяви

АГРА 2014

МЕЖДУНАРОДНАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА „АГРА” се провежда от 1992 година, в партньорство със Селскостопанската академия към Министерството на земеделието и храните. Три години по-късно е одобрена от UFI, а сега е най-големият форум на агробизнеса в Югоизточна Европа От 4 до

Публикувано в странца Обяви

Как да изготвим бизнес план по „Програма за развитие на селските райони“

 Практически курс на тема:  РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”  Дати на провеждане: 22.03.-23.03.2014 г. Час: 09:00 ч.- 17:00 ч. Лектори: Силвия Атанасова Даниела Цветкова Енчо Иванов  Изцяло практически насочен курс Представяне на възможностите за

Публикувано в странца Новини и събития, Обяви

Проф. д-р Майкъл Сикута в България

Между 16-ти и 22-ри ноември на посещение в България, бе Проф.Майкъл Сикута преподавател в Университета Мисури във връзка с подготвяната магистърска програма по „Агробизнес и предприемачество“. Организацията на програмата по неговия престой и на проведените срещи в България беше направена

Публикувано в странца Обяви