Списък на материалите

Втората среща на колектива по проекта DAS-CESE

На 10 и 11 юни, 2013 в Скопие, се проведе втората среща на колектива по проекта DAS-CESE. Организацията на срещата бе подпомогната от домакините от Съюза на производителите в Македония и на ная се обсъждаха постигнатите задачи до момента и

Публикувано в странца Международни

Ефективен социален диалог за социалните партньори, актьори на промените в страните от югоизточна Европа

На 22 и 23.10.2013 г в Гранд хотел София се проведе финалната конференция по проекта DAS-CESE на тема „ЕФЕКТИВЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ, АКТЬОРИ В ПРОМЕНИТЕ В СТРАНИТЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”- едногодишен проект финансиран от Европейската комисия.  Конференцията бе

Публикувано в странца Международни

Проект „Създаване на център за икономически анализи на селското стопанство (САРА)

НА 22 ЯНУАРИ 2013 Г. ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА ПОДПИСА ГРАНТОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (CAPA). Проектът е с продължителност от 2 години, като ИАИ

Публикувано в странца Международни, Новини и събития