Списък на материалите

Устойчивост на селското стопанство в България

Тема на проекта: „Устойчивост на селското стопанство в България” Продължителност: 01.01.2017 г – 31.12.2018 г. Научен ръководител: проф.д-р Храбрин Башев; e-mail: hrabrin.bachev@gmail.com Научен колектив: проф. д-р Храбрин Башев проф. д-р Нина Котева проф. д-р Красимира Кънева проф. д-р Пламена Йовчевска

Публикувано в странца Текущи проекти

Въздействие на ОСП върху хранителната верига и разработване на сценарии за промяна на политиката

Тема на проекта: „Въздействие на ОСП върху хранителната верига и разработване на сценарии за промяна на политиката” Продължителност: 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г. Научен ръководител: доц. д-р Божидар Иванов; e-mail: bozidar_ivanov@yahoo.co.uk Научен колектив: доц. д-р Божидар Иванов проф. д-р Румен

Публикувано в странца Текущи проекти

Иновационни модели за управление на земеделските стопанства в планинските райони

Тема на проекта: „Иновационни модели за управление на земеделските стопанства в планинските райони” Продължителност: 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г. Научен ръководител: проф. д-р Димитър Николов; e-mail: dnik_sp@yahoo.com Научен колектив: проф. д-р Димитър Николов – ръководител проф. д-р Красимира Кънева проф.

Публикувано в странца Текущи проекти