Списък на материалите

Поземлени отношения и пазар на земята в условията на ОСП

Тема: ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И ПАЗАР НА ЗЕМЯТА В УСЛОВИЯТА НА ОСП Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. Научен ръководител: доц. д-р Пламена Йовчевска; e-mail: yovchevska@abv.bg Научен колектив: 1. доц. д-р Красимира Кънева 2. доц. дсн Анна Мантарова 3. доц. д-р

Публикувано в странца Текущи проекти

Предприемачество в земеделието и селските райони

Тема: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. Научен ръководител: доц. д-р Иван Боевски; e-mail: ivan.boevsky@gmail.bg Научен колектив: 1. проф. д-р Димитър Николов 2. ас. Даниела Цвяткова 3. ас. Ангел Саров 4. ас. Енчо Иванов

Публикувано в странца Текущи проекти

Влияние на инвестиционната подкрепа върху икономическата жизнеспособност на земеделските стопанства

Тема: ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОДКРЕПА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКАТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. Научен ръководител: проф. д-р Димитър Николов Научен колектив: 1. доц. д-р Минка Анастасова-Чопева 2. доц. д-р Иван Боевски 3. доц. д-р Светлана Александрова-Златанска

Публикувано в странца Текущи проекти

Възможности за развитие на земеделските стопанства в условията на ОСП 2014-2020

Тема: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В УСЛОВИЯТА НА ОСП 2014-2020 Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г Научен ръководител: доц. д-р Красимира Кънева; e-mail: k_kaneva@hotmail.com Научен колектив: 1. доц. д-р Нина Котева 2. проф. д-р Храбрин Башев 3. доц.

Публикувано в странца Текущи проекти

Устойчиво функциониране на хранителната верига в България

Тема: УСТОЙЧИВО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА В БЪЛГАРИЯ Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. Научен ръководител: доц. д-р Божидар Иванов Научен колектив: 1. проф. д-р Румен Попов 2. доц. д-р Нона Маламова 3. доц. д-р Диляна Митова 4. гл.ас. д-р

Публикувано в странца Текущи проекти