Списък на материалите

Проекти (2013-2014)

Тема: КВАНТИФИЦИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ПОДКРЕПАТА НА ДОХОДИТЕ И НА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ПЕРИОДА 2014-2020 Г. Продължителност: От 01.01.2013 г.до: 31.12.2014г. Ръководител: проф. д-р Румен Попов, E-mail: rgpopov@yahoo.com Научен колектив: 1. проф. д-р Румен Попов 2. доц. д-р

Публикувано в странца Архив, Проекти

Устойчивост на селското стопанство в България

Тема на проекта: „Устойчивост на селското стопанство в България” Продължителност: 01.01.2017 г – 31.12.2018 г. Научен ръководител: проф.д-р Храбрин Башев; e-mail: hrabrin.bachev@gmail.com Научен колектив: проф. д-р Храбрин Башев проф. д-р Нина Котева проф. д-р Красимира Кънева проф. д-р Пламена Йовчевска

Публикувано в странца Текущи проекти

Въздействие на ОСП върху хранителната верига и разработване на сценарии за промяна на политиката

Тема на проекта: „Въздействие на ОСП върху хранителната верига и разработване на сценарии за промяна на политиката” Продължителност: 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г. Научен ръководител: доц. д-р Божидар Иванов; e-mail: bozidar_ivanov@yahoo.co.uk Научен колектив: доц. д-р Божидар Иванов проф. д-р Румен

Публикувано в странца Текущи проекти

Иновационни модели за управление на земеделските стопанства в планинските райони

Тема на проекта: „Иновационни модели за управление на земеделските стопанства в планинските райони” Продължителност: 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г. Научен ръководител: проф. д-р Димитър Николов; e-mail: dnik_sp@yahoo.com Научен колектив: проф. д-р Димитър Николов – ръководител проф. д-р Красимира Кънева проф.

Публикувано в странца Текущи проекти

Сравнително изследване на екологичните условия, съхранението на културните ресурси и устойчивото развитие на туризма в селските райони на Китай и България

„Сравнително изследване на екологичните условия, съхранението на културните ресурси и устойчивото развитие на туризма в селските райони на Китай и България” – МОН, ФНИ Проектът се финансира от Фонд “Научни изследвания” за Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Китай, Договор

Публикувано в странца Международни

Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай

„Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай” – МОН, ФНИ Проектът се финансира от Фонд “Научни изследвания” за Двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Китай, Договор ДНТС/Китай 01/2 от 24.09.2014 г. Основните

Публикувано в странца Международни

Проект По програма HORIZON 2020

Проект По програма HORIZON 2020 Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy, се разработва проект “PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry” (PROVIDE) Общата цел на проекта е

Публикувано в странца Международни

Поземлени отношения и пазар на земята в условията на ОСП

Тема: ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И ПАЗАР НА ЗЕМЯТА В УСЛОВИЯТА НА ОСП Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. Научен ръководител: доц. д-р Пламена Йовчевска; e-mail: yovchevska@abv.bg Научен колектив: 1. доц. д-р Красимира Кънева 2. доц. дсн Анна Мантарова 3. доц. д-р

Публикувано в странца Завършени

Предприемачество в земеделието и селските райони

Тема: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. Научен ръководител: доц. д-р Иван Боевски; e-mail: ivan.boevsky@gmail.bg Научен колектив: 1. проф. д-р Димитър Николов 2. ас. Даниела Цвяткова 3. ас. Ангел Саров 4. ас. Енчо Иванов

Публикувано в странца Завършени

Проекти (2011-2012)

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (2011-2012) РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА: доц.д-р Димитър Николов НАУЧЕН КОЛЕКТИВ: доц.д-р Иванка Янакиева доц.д-р Минка Анастасова-Чопева доц.д-р Иван Боевски доц.д-р Огнян Боюклиев НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ: ст. експерт Елизабет Иванова експерт Мая Илиева Анотация Управлението на риска в

Публикувано в странца Архив, Проекти