Списък на материалите

Поземлени отношения и пазар на земята в условията на ОСП

Тема: ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И ПАЗАР НА ЗЕМЯТА В УСЛОВИЯТА НА ОСП Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. Научен ръководител: доц. д-р Пламена Йовчевска; e-mail: yovchevska@abv.bg Научен колектив: 1. доц. д-р Красимира Кънева 2. доц. дсн Анна Мантарова 3. доц. д-р

Публикувано в странца Текущи проекти

Предприемачество в земеделието и селските райони

Тема: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. Научен ръководител: доц. д-р Иван Боевски; e-mail: ivan.boevsky@gmail.bg Научен колектив: 1. проф. д-р Димитър Николов 2. ас. Даниела Цвяткова 3. ас. Ангел Саров 4. ас. Енчо Иванов

Публикувано в странца Текущи проекти

Проекти (2011-2012)

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (2011-2012) РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА: доц.д-р Димитър Николов НАУЧЕН КОЛЕКТИВ: доц.д-р Иванка Янакиева доц.д-р Минка Анастасова-Чопева доц.д-р Иван Боевски доц.д-р Огнян Боюклиев НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ: ст. експерт Елизабет Иванова експерт Мая Илиева Анотация Управлението на риска в

Публикувано в странца Архив, Проекти

Проекти (2009 – 2010)

Социално-икономическа устойчивост на полупазарните стопанства Ръководител: доц. д-р. Димитър Николов Авторски колектив: доц. д-р. Ив. Янакиева, доц. д-р. М. Младенова, доц. д-р.М. Анастасова, доц.д-р. Огн. Боюклиев, доц.д-р. Ив. Боевски Резюме: Основна цел на проекта е да извърши социално-икономически анализ на

Публикувано в странца Архив

Проекти (2007 – 2008)

Планови проекти  Структурни промени в българското земеделие и ХВП в условията на приложение на ОСП на ЕС Ръководител доц. д-р Виолина Хаджиева Авторски колектив: доц. д-р В. Мицов, доц. д-р Д. Митова, доц. д-р И. Петрова, доц. д-р М. Рисина,

Публикувано в странца Архив

Втората среща на колектива по проекта DAS-CESE

На 10 и 11 юни, 2013 в Скопие, се проведе втората среща на колектива по проекта DAS-CESE. Организацията на срещата бе подпомогната от домакините от Съюза на производителите в Македония и на ная се обсъждаха постигнатите задачи до момента и

Публикувано в странца Международни

Ефективен социален диалог за социалните партньори, актьори на промените в страните от югоизточна Европа

На 22 и 23.10.2013 г в Гранд хотел София се проведе финалната конференция по проекта DAS-CESE на тема „ЕФЕКТИВЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ, АКТЬОРИ В ПРОМЕНИТЕ В СТРАНИТЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”- едногодишен проект финансиран от Европейската комисия.  Конференцията бе

Публикувано в странца Международни

Влияние на инвестиционната подкрепа върху икономическата жизнеспособност на земеделските стопанства

Тема: ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОДКРЕПА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКАТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. Научен ръководител: проф. д-р Димитър Николов Научен колектив: 1. доц. д-р Минка Анастасова-Чопева 2. доц. д-р Иван Боевски 3. доц. д-р Светлана Александрова-Златанска

Публикувано в странца Текущи проекти

Възможности за развитие на земеделските стопанства в условията на ОСП 2014-2020

Тема: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В УСЛОВИЯТА НА ОСП 2014-2020 Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г Научен ръководител: доц. д-р Красимира Кънева; e-mail: k_kaneva@hotmail.com Научен колектив: 1. доц. д-р Нина Котева 2. проф. д-р Храбрин Башев 3. доц.

Публикувано в странца Текущи проекти

Устойчиво функциониране на хранителната верига в България

Тема: УСТОЙЧИВО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА В БЪЛГАРИЯ Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. Научен ръководител: доц. д-р Божидар Иванов Научен колектив: 1. проф. д-р Румен Попов 2. доц. д-р Нона Маламова 3. доц. д-р Диляна Митова 4. гл.ас. д-р

Публикувано в странца Текущи проекти