Пресконференция за представяне на проект „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България“

На 21.03.2018г. /сряда/ от 11:00 – 12:00ч.. в БТА ще се проведе начална пресконференция за представяне на проект „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България“, финансиран от Фонд научни изследвания, договор № ДН 15/11 от 18.12.2017г. На срещата се очакват представители на МЗХГ, ССА, асоциации в земеделието.

Участници в събитието са представители на базовата организация:

– Институт по аграрна икономика (ИАИ) към ССА

и партньорските организации

-Аграрен университет – Пловдив (АУ) и Нов български университет (НБУ) :
проф. д-р Димитър Николов – директор на ИАИ; проф. д-р Пламена Йовчевска

– зам. директор на ИАИ; проф. д-р Нина Котева – ръководител проект, ИАИ;
проф. д-р Красимира Кънева – ръководител работен пакет, ИАИ; проф. д-р
Храбрин Башев – ръководител работен пакет, ИАИ; доц. д-р Димо Атанасов –
декан и координатор, АУ; доц. д-р Кристиян Хаджиев – координатор, НБУ.

На пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите, очакваните
резултати и ефекти от разработването на проекта и приложението му в
практиката.

Публикувано в странца Новини и събития