ЮБИЛЕЙНА БЪЛГАРО-ПОЛСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЮБИЛЕЙНА  БЪЛГАРО-ПОЛСКА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ

„Структурни промени в земеделието и селските райони на България и Полша в рамките на ОСП – 10 години научно и изследователско сътрудничество”

Конференцията се проведе от 13-16 септември 2016 г. под патронажа на Н. Пр. Кшищоф Краевски, Извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България, с активната подкрепа на посолството на Република Полша в България и на Полския институт в София.

Научният форум беше  реализиран от Института по аграрна икономика /ИАИ/ в София съвместно с Института по икономика на селското стопанство и продоволствието -Национален изследователски институт /IERiGZ-PIB/ във Варшава и Аграрния университет в Пловдив. Целта на конференцията беше да се оценят и сравнят промените в земеделието и селските райони на България и Полша в рамките на периода на взаимно сътрудничество, както и възможностите и перспективите пред отрасъла до 2020 година.

Конференцията беше приветствана от името на: извънредния  и пълномощен посланик на Република Полша в Република България Кшищоф  Краевски; заместник министъра на  земеделието и храните на Република България проф. Георги  Костов. Председателят на Селскостопанската академия проф. д-р Тотка Трифонова също поднесе приветствие и пожела успешна работа на научния форум.

Десетгодишният юбилей беше отбелязан с даването от Института по аграрна икономика – София, на почетни звания на проф. дин А. Ковалски и проф. дин А. Вжохалска.  Почетни грамоти получиха научните работници с най-голям принос в осъществяването на 10 годишното съвместно сътрудничество.

Част от темите, върху които се съсредоточи научният форум  бяха: „Селското стопанство на Европейския съюз и новите тенденции“, “Инвестиционни намерения на земеделските производители в България“, „Социалните промени и стандартът на живота на населението в селските райони в Полша през второто десетилетие на двадесет и първи век, като важни области на интелигентна специализация“, „Значение на отделните производства в аграрния отрасъл и позиционирането  им  на  вътрешния и световен пазар“, “Влияние на обвързаната подкрепа по ОСП върху развитието на животновъдните стопанства в България“, „Поземлените отношения в България: Изменения в използваната земеделска площ и в продуктовата структура“, „Фискални импулси и структурна промяна в полското земеделие“, „Промени в производствените фактори и тяхната роля за укрепване на  пазарната позиция на полските ферми“, ,„Отношенията между цени, субсидии и на доходи на земеделските стопанства с различен икономически размер“, „Предприемаческата култура в земеделието и селските райони“.

В рамките на втората част от конференцията полските учени, водени от проф. дин Анджей Ковалски – Директор на IERiGZ-PIB, Варшава, в състав: проф. дин Агниешка Вжохалска – IERiGZ-PIB, д-р инж. Божена Карват-Вознияк IERiGZ-PIB, д-р Барбара Виеличко IERiGZ-PIB, д-р инж. Йоанна Павловска-Тъшко IERiGZ-PIB, маг. инж. Богдан Букс IERiGZ-PIB, съпроводени от доц. д-р Пламена Йовчевска – зам. директор и научен секретар на Институт по аграрна икономика София, г-жа Лидия Станкова – директор на Областна дирекция “Земеделие“ Бургас, д-р Галина Петрова- гд на ГД“АР“- ОД“З“ Бургас,  посетиха кравефермата на Вангел Лолов в с.Екзарх Антимово, общ. Карнобат. Фермата е съставена от около 200 говеда под строг селекционен контрол от асоциациите за развъждане на кафявата порода говеда- кафяво американско говедо и асоциацията за развъждане на черношарената порода в България – холщаин-фризийско говедо, червено холщаин-фризийско говедо със контролирана млечност на кравите 10 201кг.

Полските учени посетиха и овцефермата на потомствения животновъд Васил Вазов в с. Огнен, общ. Карнобат. Животновъдната ферма се състои от 625 овце от породата Лакон. Овцете са под селекционен контрол на Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България. Полските участници в конференцията бяха силно впечатлени от организацията на работата във фермата, от доилната зала за 46 овце, от средната млечност на фермата, която е 205 кг за доен период. Фермерът Вазов храни целогодишно животните си със собствени фуражни смески, произведени от собствени суровини. Обработва около 3 000 дка собствена и наета земя.

 

Интервю в агротв

Агрозона

Публикувано в странца Новини и събития