„EUROPEAN AGRICULTURE and FOOD VALUE CHAIN: DYNAMICS and INNOVATIONS”

Vth INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM “AGRICULTURAL ECONOMICS TO SUPPORT FARMING”

International Scientific Conference “EUROPEAN AGRICULTURE and FOOD VALUE CHAIN: DYNAMICS and INNOVATIONS”

October 22 – 24, 2018

ORGANIZED BY
Institute of Agricultural Economics
125 Tzarigradsko Shosse, bl. 1
1113 Sofia, Bulgaria
Telephon for contacts: +359 886 650 003

We are happy to inform you that this year, the Institute of Agricultural Economics in Bulgaria, again will be hosting International Scientific Conference. We will be most glad to have you participate in it. You are welcome to send abstracts and filled-out registration forms on this e-mail: isc2018iae@gmail.com

More information is  available on the conference website: www.isc2018.iae-bg

Международна научна конференция

„Европейското земеделие и добавената стойност в хранителната верига: динамика и иновации“

 22-24 октомври 2018 г.

Организатори:

Селскостопанска академия,

Институт по аграрна икономика,

Място на провеждане:

Хотел „Бест уестърн хотел Експо”,

гр. София бул.”Царуградско шосе” № 149

С удоволствие Ви информираме, че Институтът по аграрна икономика в София, България, отново ще бъде домакин на международна научна конференция.

Целите на форума са насочени към:

Представяне на нови идеи за усъвършенстване на ОСП – селско стопанство, хранителната верига и развитието на селските райони;

Трансфер на научни знания и опит при осъществяването на предвиждания за развитие на селското стопанство и търговията със земеделски продукти.

Ще ни бъде много приятно да заявите участие на следния емайл :  isc2018iae@gmail.com

Повече информация на : www.isc2018.iae-bg

 

 

Публикувано в странца Новини и събития