Годишен отчет за дейноста на ИАИ за 2016 г.

На 03.02.2017 г. се проведе Общо събрание на учените при ИАИ за представяне и приемане на Годишния научен отчет за  дейността на Института по аграрна икономика за 2016 г.Годишният отчет  бе представен от директора на института – проф. д-р Димитър Николов. На събранието присъства член на УС на ССА – проф. д-р Мартин Банов от  ИПАЗР „Пушкаров” .

Повече информация за ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2016

Публикувано в странца Новини и събития