ЮБИЛЕЙНА БЪЛГАРО-ПОЛСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Структурни промени в земеделието и селските райони на България и Полша в рамки на ОСП – 10 години научно и изследователско сътрудничество”

ЮБИЛЕЙНА  БЪЛГАРО-ПОЛСКА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ

„Структурни промени в земеделието и селските райони на България и Полша в рамки на ОСП – 10 години научно и изследователско сътрудничество”

13-16  Септември  2016,  София

Организатори:

  • Институт по аграрна икономика – София
  • Институт по Икономика на селското стопанство и продоволствието-Национален изследователски институт, Варшава
  • Аграрен университет – Пловдив, Факултет по Икономика, Катедра „Мениджмънт и маркетинг“

Място на провеждане: Полски институт, София, ул. Веслец 12 (зад Централна баня)

Традиционната международна конференция на тема: Структурни промени в земеделието и селските райони на България и Полша в рамки на ОСП – 10 години научно и изследователско сътрудничество е пореден научен проект, реализиран от Института по аграрна икономика в София съвместно с  Института по икономика на селското стопанство и продоволствието – Национален изследователски институт във Варшава и Аграрния университет в Пловдив.

Провежда се под патронажа на Н. Пр. Кшищоф Краевски, Извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България. Активна подкрепа за осъществяване на форума от полска страна оказват посолството на Република Полша в България, както и Полският институт в София.

Целта на конференцията е да се оценят и сравнят промените в земеделието и селските райони на България и Полша в рамки на периода на взаимно сътрудничество, както и възможностите и перспективите пред отрасъла до 2020 година.

Почетен комитет:

проф. д-р  Тотка Трифонова – Председател на Селскостопанска  академия

проф. дин  Анджей Ковалски – Директор на IERiGZ-PIB, Варшава

проф. д-р  Димитър Николов – Директор на ИАИ, София

проф. д-р  Христина Янчева – Pектор на АУ –Пловдив

ПРОГРАМА

Публикувано в странца Новини и събития