Международна конференция „Fostering agriculture innovation and business opportunities for rural renaissance”

На 27- 28.10.2016 г. в конферентна зала на хотел Бест уестърн хотел Експо се проведе ІІІ международна конференция „Fostering agriculture innovation and business opportunities for rural renaissance” (Насърчаване на земеделските иновации и бизнес възможностите за  възраждане на селото” под надслов „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието”. Конференцията е организирана от Институт по аграрна икономика и Българската асоциация на аграрикономистите. Провеждането на конференцията беше осъществено с финансовата подкрепа Фонд научни изследвания. Спонсори на конференцията бяха  Асоциацията на агроекологичните земеделски производители и НССЗ.

Конференцията беше открита от проф. д-р Хр. Даскалов – зам. председател на ССА и проф. д-р Д. Николов – директор на ИАИ.  Поздравления поднесоха от името на НССЗ Д. Ванев – гл. директор на НССЗ и Пл. Драгнев – изп. директор на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители.

На конференцията присъстваха учени от водещи институти и университети от България (ИАИ, УНСС, Аграрен университет, Софийски университет) и Европа – Италия, Гърция, Полша, Румъния, Косово;  представители на браншови организации; специалисти.

Работен език на конференцията – английски.

През двата дена на конференцията бяха изнесени 20 доклада, групирани в четири сесии:

  • Нови предизвикателства ОСП (2014-2020);
  • Хранителни вериги и нови бизнес модели;
  • Иновации и развитие на предприемачески умения;
  • Еко-управление и еко-бизнес.

В края на първия ден беше проведена и постерна сесия, в която участваха 9 млади учени, преминала в творческа дискусия.

На научния форум бяха анализирани, обсъдени  и дискутирани актуални въпроси, свързани с възраждането на земеделието и селските райони. Докладите бяха фокусирани върху иновациите, инвестициите и предприемачеството като ключови инструменти с особено внимание към рамковите условия, новите бизнес модели  и интегрирани подходи за устойчиво развитие на земеделието и селските общности в условията на ОСП на ЕС (2014-2020). Творческата атмосфера и обмена на знания по време на конференцията е полезна на учените, тъй като генерира нови идеи, подходи и насоки в тяхната изследователска дейност.

Изнесените доклади ще бъдат публикувани в сп. Икономика и управление на селското стопанство”.

Публикувано в странца Новини и събития