Кръгла маса „Представяне на актуализирани резултати от моделирането на сектор зърно и сектор маслодайни култури”

На 26.03.2014 (сряда), от 10.00 часа, в сградата на Институт по аграрна икономика ще се проведе Кръгла маса на тема „Представяне на актуализирани резултати от моделирането на сектор зърно и сектор маслодайни култури”. Дискусията е част от проект „Създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство”- САРА на Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия, финансиран от Фондация „Америка за България”, с подкрепата на Министерство на земеделието и храните. По време на кръглата маса ще бъдат представени и обсъдени използваните данни и актуализираните резултати, получени в процеса на проектното моделиране на избраните сектори, както и сценарии за развитие на производството до 2018 година в световен мащаб и за България.

 Програма на кръглата маса:

1.     Официално откриване:
Доц. д-р Христо Бозуков, Председател на Селскостопанска Академия
Доц. д-р Пламена Йовчевска, Зам. директор по науката и Научен секретар на Институт по аграрна икономика
Доц. д-р Божидар Иванов, Ръководител на проект
2.     Глобални тенденции за развитието на сектор зърно и маслодайни култури – проф. Уилям Майерс, FAPRI,  MissouriUniversity
3.     Предлагане и сценарии за развитие в средносрочна перспектива на избрани култури в България – Ас. Емилия Соколова (Институт по аграрна икономика)
4.     Предвиждания за търсенето и използването на избрани култури в България в средносрочна перспектива – гл.ас. д-р Петър Кировски (Институт по аграрна икономика)
5.     Дискусия

 

Участие в кръглата маса ще вземат представители на браншовите организации, земеделски производители, представители на Министерство на земеделието и храните, учени от ИАИ.

Публикувано в странца Кръгли маси, Новини и събития